Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Oferta:

Zwiedzanie wystawy w cenie biletu ulgowego (50% zniżki).

Opis:

Muzeum zostało utworzone dekretem Jego Ekscelencji bp. Andrzeja Suskiego 2 kwietnia 2006 r. Prace restauratorskie prowadzone przez 8 lat w kamienicy mieszczańskiej zostały sfinansowane z Gminy Miasta Toruń oraz unijnego projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uroczyste otwarcie Muzeum Diecezjalnego nastąpiła 25 marca 2014 roku. Kilka miesięcy później 20 grudnia 2014 r. udostępniono pierwszą wystawę.

Dane:

Muzeum Diecezjalne w Toruniu
ul. Żeglarska 7, 87-100 Toruń
muzeumdiecezjalnetorun@gmail.com
http://www.muzeumdiecezjalne.torun.pl/
tel. 56 622 11 15