Muzeum Etnograficzne w Toruniu | Olenderski Park Etnograficzny

Oferta:

  1. Park Etnograficzny w Toruniu 10 zł (zamiast 16 zł) – Ekspozycja położona w centrum Torunia obok zabytkowej starówki jest unikatowym w skali europejskiej muzeum typu skansenowskiego, utrzymana w charakterze parku, z obiektami architektury ludowej z XVIII i XIX w. z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej.
  2. Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce 10 zł (zamiast 16 zł) – To pierwszy w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu olenderskiemu, odtwarzający krajobraz kulturowy nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX w. Na ponad 5 ha znajduje się 6 zabytkowych budynków z terenu Doliny Dolnej Wisły, pola uprawne, łąki, ogródki i sady.
  3. Wystawa stała „Tajemnice codzienności” 8 zł (zamiast 12 zł) – to jedna z ciekawszych ekspozycji stałych w polskim muzealnictwie etnograficznym. Prezentuje życie codzienne ludzi zamieszkujących wsie i małe miasta regionów etnograficznych: Kujaw, ziemi chełmińskiej, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i Krajny. Ekspozycja podkreśla pograniczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950.

Dane:

Muzeum Etnograficzne w Toruniu
ul. Wały gen. W. Sikorskiego 19
tel. 56 622 80 92 (w. 55)
e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl
www.etnomuzeum.pl

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
ul. Mennonitów 14, 87-165 Cierpice
tel.  513 677 255
e-mail: ope@etnomuzeum.pl
www.etnomuzeum.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *