Muzeum Etnograficzne

WEEKEND ZA PÓŁ CENY 20-22.04.2018 r.

W ramach akcji Muzeum Etnograficzne przygotowało jeden promocyjny bilet w cenie 6 zł  (cena regularna – 14 zł) uprawniający do oglądania trzech wystaw. Są to:

  1. Park Etnograficzny w centrum Torunia

Ekspozycja położona w samym centrum miasta nieopodal zabytkowej starówki jest unikatowym w skali europejskiej muzeum typu skansenowskiego. Na niewielkim obszarze, utrzymanym w charakterze parku prezentowane są różnorodne obiekty architektury wiejskiej.

  1. Wystawa stała „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”

Wystawa prezentuje życie codzienne ludzi zamieszkujących wsie i małe miasta regionów etnograficznych: Kujaw, ziemi chełmińskiej, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i Krajny. Ekspozycja podkreśla pograniczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950.

  1. Wystawa czasowa „(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”

Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokazuje, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. Więcej informacji

Dane teleadresowe:

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
tel. centrala: 56/622 80 91
promocja@etnomuzeum.pl
www.etnomuzeum.pl
www.facebook.com/etnomuzeum.torun
www.twitter.com/etnomuzeum
www.instagram.com/etnomuzeum